O naszej firmie

Jesteśmy profesjonalnym spedytorem, który dzięki posiadanemu doświadczeniu doradczemu precyzyjnie potrafi określić optymalne sposoby wykonania powierzonych mu zadań przy jednoczesnym ograniczeniu ich kosztów.

Unikatową usługą stanowiącą bazę decyzji rozwojowych przedsiębiorstw jest analiza rentowności.

Pozawala ona zarządzającym w firmach transportowych i spedycyjnych otrzymać odpowiedź na jakże ważne pytanie jakim jest:

„Czy to mi się opłaca?„ Przedstawiane przez nas wyniki prac ukazują najbardziej rentowne ośrodki przychodów , a także te działy, oddziały, usługi, które generują straty dla firmy.

Otto Fracht to firma logistyczna

której korzenie sięgają 2012 roku. Początkowo w zakres usług firmy wchodziło doradztwo dotyczące optymalizacji kosztów transportowych i spedycyjnych. Z czasem nasza oferta poszerzała się o usługi wspomagające procesy decyzyjne dla projektów inwestycyjnych, projektowanie łańcuchów dostaw, doradztwo w zakresie restrukturyzacji . W zakresie naszych umiejętności znajduje się także wspomaganie procesów rekrutacji dla branży TSL.