Witamy na stronie OTTO FRACHT (strona w przygotowaniu)


3.12.2013 r.

Kliknij w obrazek, aby pobrać całe zapytanie
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Informujemy, że Otto Fracht Sp. z o.o. podpisała umowę na dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Tytuł projektu: „Innowacyjny system B2B automatyzujacy współpracę w branży spedycyjnej”

Beneficjent: OTTO FRACHT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer projektu: POIG.08.02.00-32-027/13-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Całkowity koszt realizacji Projektu : 354 000,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 298 000,00 PLN
w tym wydatki niekwalifikowalne: 0,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 247 800,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 70%
Planowany okres realizacji Projektu: 01.12.2013 – 30.11.2014


Więcej informacji o POIG na stronach:

http://www.parp.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/