Spedycja ładunków niebezpiecznych

Przemieszczenie materiałów niebezpiecznych wymaga szczególnej ostrożności od wszystkich uczestników procesu. Specjalne i bardzo restrykcyjne przepisy określają reguły dotyczące:

  • warunków transportu towarów niebezpiecznych
  • wymagań wobec środków transportu
  • zasad klasyfikacji towarów
  • szkoleń uczestników łańcucha dostaw
  • wyposażenia pojazdów
  • wielu innych aspektów

Nasza firma doradzi

Nie musicie być Państwo specjalistami w tej dziedzinie. Nasza firma doradzi jak zadbać o najmniejszy szczegół by wyeliminować niebezpieczeństwo do minimum.

Służymy także wiedzą

która pozwoli na uniknięcie jakichkolwiek nieprawidłowości i wyeliminuje ryzyko narażenia Państwa na kary i mandaty związane z nieprzestrzeganiem specyficznych zasad odnoszących się przygotowania towarów do spedycji, przygotowania odpowiedniej dokumentacji oraz samego przemieszczenia ładunku.