Usługi doradcze

Posiadamy specjalistyczną wiedzę z zakresu doradztwa w branży logistycznej. Dokładnie wiemy jak z sukcesem działać w sektorze usług przewozowych. Dzięki współpracy z nami otrzymacie Państwo konkretne i jednoznaczne rekomendacje co do opłacalności projektów, koniecznych do dokonania w firmie zmian, kierunków rozwoju przedsiębiorstwa. Specjalizujemy się w:

  • Wspomaganiu procesów decyzyjnych dla projektów inwestycyjnych
  • Realizacji zadań z zakresu rekrutacji w branży logistycznej
  • Prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych
  • Projektowaniu łańcuchów dostaw

Nasze działania wpływają

na podniesienie efektywności ekonomicznej realizowanych przedsięwzięć biznesowych. Nasze doradztwo to także odpowiedni dobór ludzi do zadań, studium przypadków dla konkretnych planów wraz z oceną szans i zagrożeń.