Współpraca

Nasze zlecenia realizujemy przy pomocy grupy podwykonawców. Każdego do tej grupy zapraszamy, ale nie każdego będziemy w stanie przyjąć. Nasi podwykonawcy to firmy o nienagannej opinii na rynku, cechujący się sprzętem o wysokim stopniu niezawodności.

Otto Fracht
jest firmą spedycyjną zajmującą się:

  • spedycją krajową
  • spedycją międzynarodową
  • spedycją ładunków niebezpiecznych
  • spedycją ładunków ponadgabarytowych

Zależy nam na długookresowej współpracy

opartej na wzajemnym zrozumieniu potrzeb. Nasze relacje są partnerskie – świetnie rozumiemy, iż Państwa sukces jest naszym sukcesem.

Proponujemy współpracę na zasadach

umowy określającej prawa i obowiązki obu stron. Taki sposób ustalenia relacji powoduje z jednej strony pewność posiadania środków transportu do naszej dyspozycji, a z drugiej zaś realnie określa planowaną ilość kilometrów i przychodów dla Państwa. Zainteresowanym chętnie przedstawimy uniwersalną propozycję umowy, która podlega negocjacjom w zależności od Państwa potrzeb.

  • Proponujemy także współpracę doraźną na zasadzie realizacji na nasze zlecenie określonych kierunków transportowych.
  • Istnieje również możliwość współpracy doraźnej polegającej na zgłaszaniu wolnych środków transportu do naszych placówek.
  • Nasi stali podwykonawcy mogą liczyć także na skrócone terminy płatności w ramach umowy skonta.