Zapytania ofertowe

Zakup badań marketingowych dla rynku niemieckiego związanych z wdrożeniem usług eksportowych przez spółkę Otto Fracht – etap III

Otto Fracht Sp. z o.o. realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 6.1 „Paszport do eksportu”: „Realizacja planu rozwoju eksportu drogą do rozwoju Otto Fracht Sp. z o.o.” Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-32-010/13-00 Zaprasza do złożenia oferty na następujące działanie: Zakup badań marketingowych dla rynku niemieckiego związanych z wdrożeniem usług eksportowych przez

Więcej…

„Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych III etap – rynek niemiecki”

Otto Fracht Sp. z o.o. realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 6.1 „Paszport do eksportu”: „Realizacja planu rozwoju eksportu drogą do rozwoju Otto Fracht Sp. z o.o.” Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-32-010/13-00 Zaprasza do złożenia ofert na następujące działania: Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych III etap – rynek niemiecki.

Więcej…

Organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy

Otto Fracht Sp. z o.o. realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 6.1 „Paszport do eksportu”: „Realizacja planu rozwoju eksportu drogą do rozwoju Otto Fracht Sp. z o.o.” Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-32-010/13-00 Zaprasza do złożenia ofert na następujące działania: Organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy Pobierz zapytanie Pobierz wzór oferty

Organizacja i udział w misjach zagranicznych za granicą

Otto Fracht Sp. z o.o. realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 6.1 „Paszport do eksportu”: „Realizacja planu rozwoju eksportu drogą do rozwoju Otto Fracht Sp. z o.o.” Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-32-010/13-00 Zaprasza do złożenia ofert na następujące działania: Organizacja i udział w misjach zagranicznych za granicą Pobierz zapytanie Pobierz wzór

Więcej…