Organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy

Otto Fracht Sp. z o.o. realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 6.1 „Paszport do eksportu”:

„Realizacja planu rozwoju eksportu drogą do rozwoju Otto Fracht Sp. z o.o.”

Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-32-010/13-00 Zaprasza do złożenia ofert na następujące działania:

Organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy

screen_zap_14092015

Pobierz zapytanie

Pobierz wzór oferty