Zakup badań marketingowych dla rynku niemieckiego związanych z wdrożeniem usług eksportowych przez spółkę Otto Fracht – etap III

Otto Fracht Sp. z o.o. realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 6.1 „Paszport do eksportu”:

„Realizacja planu rozwoju eksportu drogą do rozwoju Otto Fracht Sp. z o.o.”

Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-32-010/13-00 Zaprasza do złożenia oferty na następujące działanie:

Zakup badań marketingowych dla rynku niemieckiego związanych z wdrożeniem usług eksportowych przez spółkę Otto Fracht – etap III

zap2

Pobierz zapytanie

Pobierz wzór oferty