„Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych III etap – rynek niemiecki”

Otto Fracht Sp. z o.o. realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 6.1 „Paszport do eksportu”:

„Realizacja planu rozwoju eksportu drogą do rozwoju Otto Fracht Sp. z o.o.”
Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-32-010/13-00

Zaprasza do złożenia ofert na następujące działania:

Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych III etap – rynek niemiecki.

zap1

Pobierz zapytanie

Pobierz wzór oferty